เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC2018)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC2018)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดกิจกรรมโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)” โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบแรก ภายใต้ชื่อโครงการ : ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีบีคอน โดยมี อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ  ณ ห้องประชุมพีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ / ข่าว : วรวิทย์ สังฆทิพย์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …