Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-020-227 เอกสารใบสมัครดังเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)