เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะของตัวแทนการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐานด้านไอทีระดับสากลในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย

ให้มีความโดดเด่น และสร้างประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมต่อการทำงานในอนาคต ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้เปิดเวทีการแข่งขันทักษะไอที โดยการนำโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign
มาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการ “Thailand Design Creator Competition” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ที่มีทักษะทางด้านกราฟฟิกดีไซน์
เข้าร่วมประชันความสามารถบนเวทีการแข่งขันระดับโลกภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ เมือง Orlando, รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงใครขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมส่งตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษา และประเทศ  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  http://www.aritedu.com/creator2018/

ที่มา : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถส่งบทความฯ ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จา …