เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 โดยช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ และคุณธนา ทิพย์แสงทอง ฝ่ายการตลาดภาคอีสาน และ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสำหรับหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก คุณชูชาติ แก่นจำปา ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ บรรยายเรื่อง บุคลิกภาพและการเตรียมตัวให้พร้อมสู่การประกอบอาชีพ และกิจกรรมการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ กระบวนการคิด และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ e-learning ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / ธเนศ ยืนสุข
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …