เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป

ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้มี นางสาวณัฎฐกานต์ เยาวพันธุ์ รักษาการนายกสโมสรนักศึกษา ได้นำกล่าวคำบูชาครู ปฏิญาณตน (ร้องเพลงพระคุณที่สาม) และพิธีเชิญพานไหว้ครู โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีกิจกรรมเด่นหรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ : » คลิกเลย
ภาพ / ข่าว :
 นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …