เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความคิดเห็นของการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นส่วนร่วมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / ทิพยาพร ทักษี
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022) ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาค …