เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดกำหนดการดังนี้

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา กำหนดการ
08.00-09.00 นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00-09.30 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
10.00 พิธีไหว้ครู

– ประธานขึ้นบนเวที จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย, เจิมหนังสือ

– ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำบทไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน นักศึกษากล่าวตาม

– ตัวแทนของนักศึกษานำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครูบนเวที (นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม) และตามด้วยศิษย์เก่า

– มองเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ

– มอบทุนการศึกษา

– ประธานในพิธ๊กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

 

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

แจ้งเวียนประกาศ …