เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2561 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทักษะ ความชำนาญจากการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในองค์กร และปฏิบัติงานจริง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ นักศึกษาทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 , มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 เป็นต้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามประกาศ ปฏิทินและใบสมัคร

ที่มา : ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …