เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย ซึ่งในช่วงเช้าจัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมถวายพระพร เทิดพระเกียรติ และกิจกรรมราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อเเผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดพร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ต่างพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …