เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานสถาปนาเมืองมหาสารคาม ๑๕๓ ปี (ท้าวกวด)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานสถาปนาเมืองมหาสารคาม ๑๕๓ ปี (ท้าวกวด)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมงานสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบ 153 ปี  โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ณ สวนสาธารณะ หนองข่า ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าเมืองที่ได้สถิตอยู่ในดวงใจของชาวมหาสารคาม และเพื่อเชิดชูเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ ทุกวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาสารคาม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2408 พระเจริญราชเดช (กวด) มีดำริก่อตั้งเมืองมหาสารคาม โดยได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น โดยแต่งตั้งพระเจริญราชเดช (กวด) เป็นเจ้าเมืองปกครองดูแลและสร้างความเจริญให้กับเมืองมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ทิพยาพร ทักษี, ธนกฤต วิชัยวงษ์, นิรุตต์ บุญคง และเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …