เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ  ในงานมีพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจาก กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนมายังบ้านโนนศรีสวัสดิ์

ซึ่งในงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งนี้ได้จัดโรงทานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทานกันอย่างมากมาย ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,150 บาท เพื่อใช้ในการประกอบกิจของสงฆ์ และในพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …