เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan) ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำเสนอรูปแบบและแนวทางของแผนการบริหารหลักสูตรเพื่อความอยู่รอด ในการนี้มีคณาจารย์ในสาขาวิชาและนอกสาขาวิชาเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ได้วางแผนและนำเสนอรูปแบบหรือแนวทางการบริหารหลักสูตรของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

วันที่ 4 มีนาคม …