Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์แพทย์ราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและใส่ใจในสุขภาพร่างกาย ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 ก …