เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จำนวนทั้งหมด 97 คน

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษาฯ

มหาวิทยาลัยราชภ …