เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ซึ่งผลการตัดสินการประกวดมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลผลงานยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายพิจิตร บรรลุสันต์     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน

รางวัลผลงานดีเด่น 5 รางวัล เงินรางวัล 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1. นายธนภทร ยศดา     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายวรพงษ์ สีวอระสาร     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายปฏิภาณ พันธุ์สุวอ     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน
4. นางสาวนริศรา เวฬุบับ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายกฤษณะ เจริญศิริ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ / ข่าว : ทิพยาพร ทักษี / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …