เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ สนามอรุณปรีดีิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรัก ความสามัคคี และรักในองค์กร สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสัน สร้างความสนุกสนาน ให้กับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / พลวัฒน์ อัฐนาค
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …