เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน IT Open House 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน IT Open House 2018

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Open House 2018) งานเปิดบ้านคณะไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กล่าวและพบปะกับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์และไขข้อสงสัยให้กับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รู้ทุกแง่มุมของชีวิตการเรียนไอที พบกับกิจกรรมมากมายของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตรดังนี้ 

  1. หลักสูตรการควบคุมโดรน บินถ่ายภาพทางอากาศและการใช้เครื่องมือสำรวจรังวัดที่ดินร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม
  2. หลักสูตรในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เรียนอย่างไรจบแล้วมีงานทำ
  3. หลักสูตรธุรกิจดิจิทัลกับการประกอบอาชีพ
  4. หลักสูตรการสร้างหุ่นยนต์ซู่โม่ควบคุมผ่าน Smart Phone
  5. หลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

  • » ระดับปริญาตรี 5 หลักสูตร
  • – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
  • » ระดับปริญญาโท : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • » ระดับปริญญาเอก : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์. 043020227 เว็บไซต์ : http://it.rmu.ac.th Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/itrmu2551/

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง, IT, CTC, ITM, MTA, GIT
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022) ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 มีนาค …