เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมี อาจารย์เกตน์สิรี จำปีหอม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การเขียน Resume เพื่อการสมัครงาน” โดยมี คุณดิษฐสกุล ไหวดี ผู้แทนจากบริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จำกัด วิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มการทำงานในยุคดิจิทัล

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่ชีวิตจริงของการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเตรียมตัวในการขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นี้ โดยทั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 121 คน

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …