เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลประเทศญุี่ปุ่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลประเทศญุี่ปุ่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลประเทศญุี่ปุ่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนนักศึกษาวิจัย เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีคุณสมบัติดังนี้

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบภายในเดือนสิงหาคมปีถัดไป และสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 สมัครได้ 2 วิธี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น 2 สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และส่งใบสมัครทางไปรณีย์

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบ …