เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมุลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะผู้นำ ได้ร่วมเรียนกับนักศึกษาและอภิปรายการคณาจารย์ชาวอเมริกัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ / ข่าว : –
ที่มา : กองพัฒนากองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

แจ้งเวียนประกาศ …