เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี และ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด พิมพิศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม (ป.เอก) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร (ป.โท) ณ อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : พลวัฒน์ อัฐนาค / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : สาขาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO โครงการกิจกรรม Smart Start idea By GSB Start up ประจำปี 2563 กับโจทย์ประจำเดือนกันยายน “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”

หน่วยบ่มเพาะวิส …