เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

ทั้งนี้ มีอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาพร้อมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ อีกทั้งให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ รวมถึงรับทราบถึงวิธีการเรียนการสอน การวางตัวและปฏิบัติตัวในด้านต่างๆ ตลอดที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎา …