เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และมี อาจารย์ วรวิทย์ สังฆทิพย์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษศิวกร ธรรมแสง บริษัท อีสานดอทคอม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจต่อไป โดยมีนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO โครงการกิจกรรม Smart Start idea By GSB Start up ประจำปี 2563 กับโจทย์ประจำเดือนกันยายน “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”

หน่วยบ่มเพาะวิส …