เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia) และ DEPA

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia) และ DEPA

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมหารือทำข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia) และ DEPA โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการภายใต้หลักสูตร (WIL : Work-Integrate Learning) ร่วมมือกับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia) และ DEPA เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / ธเนศ ยืนสุข
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …