เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวโอวาท กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้มี ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …