เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมประกวดดาวและเดือน “IT RMU FRESHY BOY&GIRL” ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมประกวดดาวและเดือน “IT RMU FRESHY BOY&GIRL” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมประกวดดาวและเดือน “IT RMU FRESHY BOY&GIRL 2019” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์คณะ สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ รักใคร่กลมเกลียว ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ภายในคณะ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่สร้างความสนุกสนานและสีสันมากมาย เช่น การเดินแฟชั่นโชว์ การแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษาและผู้เข้าประกวด

ผลการประกวดดาวและเดือน “IT RMU FRESHY BOY&GIRL 2019” ได้แก่
ดาว : นางสาววราพร ปะสาวะภา (แนท IT02) สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เดือน : นายมฤคราช ประธรรมสาร (อาร์ม IT03) สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สโมสรนักศึกษา

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระวรุณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 9 ส …