เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการรูปแบบใหม่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการรูปแบบใหม่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในลำดับต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / พลวัฒน์ อัฐนาค
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระวรุณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 9 ส …