เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบวงสรวง “ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบวงสรวง “ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก และเป็นวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี เนื่องจากวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น เมื่อวันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1227 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2408 และแต่งตั้งพระเจริญราชเดชหรือนามเดิมว่า กวด เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม

การจัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติและรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองคนแรก และตระหนักถึงความสำคัญของวันสถาปนาเมืองมหาสารคามซึ่งในปีนี้ครบรอบ 154 ปี เมืองมหาสารคามมหาสารคาม ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์ เชิดชูเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดีเจ้าเมืองมหาสารคาม และเพื่อสร้างจิตสำนึกรักในท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันของชาวเมืองมหาสารคาม จากนั้นชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้พร้อมใจกันรำถวายมสักการะ พระเจริญราชเดช หรือท้าวกวด อย่างพร้อมเพรียง

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …