เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ธเนศ ยืนสุข รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการนักศึกษา และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในหลักคำสอนของศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี ฮีต 12 คอง 14 และฟังบรรยายธรรมเรื่องการประพฤติตนของนักศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนา หน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อการทำบุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และทั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นสาธารณะกุศล ในช่วงเทศการเข้าพรรษาอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : ธเนศ ยืนสุข / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎา …