เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพื้นที่ภาคอีสาน เป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างแรงบรรดาลใจในอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล”

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จำนวน 4 สาขาวิชา รวมนักศึกษาทั้งหมด 101 คน โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 68 คน และนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 33 คน

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 80 พรรษาฯ

มหาวิทยาลัยราชภ …