เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET กับฐานข้อมูล PostgresSQL”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET กับฐานข้อมูล PostgresSQL”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET กับฐานข้อมูล PostgresSQL” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม และเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

ภาพ / ข่าว : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน

คณะเทคโนโลยีสาร …