เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / ขอแสดงความยินดี วารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ขอแสดงความยินดี วารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยการสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการประเมินวารสารประจำปี พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับวารสาร “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม www.kmutt.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ บรรณาธิการวารสาร และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดมา

ภาพ / ข่าว : จักรี ทำมาน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …