เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด
  2. การใช้งานโปรแกรม QGIS
  3. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …