เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

โดยตอบแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์ http://www.etda.or.th/iub และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …