เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเปิด-ปิดให้บริการช่องทางการสัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเปิด-ปิดให้บริการช่องทางการสัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเปิด-ปิดให้บริการช่องทางการสัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.เปิดให้บริการช่องทางสัญจรเข้า-ออก ประตู 2 และประตูหน้าป้าย ช่องทางสัญจรด้านพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม และช่องทางด้านป้อมยาม ตั้งแต่เวลา 05.30 -20.00 น.
2. ปิดให้บริการช่องทางสัญจรเข้า-ออก ประตูด้านอาคาร 34 และประตูด้านอาคาร 35
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ITRMU CHECK ALSO

ทำบุญ ตักบาตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสาร …