เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดี กับนายภูวนัตถ์  ปธิรูโป นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด RMU Smart Start Idea GSB Startup

ขอแสดงความยินดี กับนายภูวนัตถ์  ปธิรูโป นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด RMU Smart Start Idea GSB Startup

ขอแสดงความยินดี กับนายภูวนัตถ์  ปธิรูโป นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด RMU Smart Start Idea GSB Startup ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup)
#ไอทีสายพันธุ์ใหม่

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ คปภ.

หลักสูตร Retrea …