เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน STARTUP Thailand 2017

บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน STARTUP Thailand 2017

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงาน STARTUP Thailand 2017 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Startup ถือเป็นวิสาหกิจกลุ่มใหม่ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดด ถือเป็นวิสาหกิจแห่งอนาคต ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาขับเคลื่อน STARTUP ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม จัดงาน STARTUP Thailand 2017 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “STARTUP THAILAND, SCALE UP ASIA” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับงานสู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเติบโตของ STARTUP ในภูมิภาค

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://startupthailand.org/live/
ภาพ / ข่าว : จักรี ทำมาน
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …