เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021)

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http:// www.nrct.go.th

ITRMU CHECK ALSO

ทำบุญ ตักบาตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสาร …