เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. และได้เชิญผู้บริหารและ บุคลากรในสังกัดร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกลางดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่าน บุคลากรในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ชื่อ “เงินฝากสำนักงาน ปปช(กฐินพระราชทาน)” เลขที่บัญชี 385-0-10383-4 และขอความกรุณาส่งสำเนาหลักฐาน
การโอนเงินบริจาคให้สำนักบริหารคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100

ITRMU CHECK ALSO

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ชมรมพัฒนาบุคลิก …