เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ส่งบทความวิจัย ได้ที่ https://icet.reru.ac.th/

ระดับชาติ International

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2563 – 2564

ด้วยศูนย์วิจัยแ …