เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งสปอตวิทยุและสปอตโทรทัสน์วันครู ในหัวข้อ พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งสปอตวิทยุและสปอตโทรทัสน์วันครู ในหัวข้อ พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งสปอตวิทยุและสปอตโทรทัสน์วันครู ในหัวข้อ พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ www.ksp.or.th

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …