เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณทณา สินศิริ และ นางชิดชนก งามสุทธิ เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือบุคลากรฝ่ายสนับสนุนสหกิจศึกษาในระดับคณะและสาขาวิชา เป็นบุคลากรสหกิจที่มีคุณภาพ

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021)

สำนักงานการวิจั …