เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6-30 กรกฎาคม 2560 ที่ www.rmu.ac.th ทั้งนี้เพื่อติตตามตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาล …