เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 9 (NCTIM 2023)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 9 (NCTIM 2023)

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 9 (NCTIM 2023) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ท่าน ดร.นิศารัตน์ โชติเชย อธิการบดีรักษาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และ พันตรี ปวิช บูรพาชลทิศน บรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …