เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้นำนักศึกษากล่าวคำไหว้ครูและปฏิญาณตน (ร้องเพลงพระคุณที่สาม) และผู้แทนนักศึกษาเชิญพานไหว้ครู พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …