เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก IQA สู่ TQR

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO โครงการกิจกรรม Smart Start idea By GSB Start up ประจำปี 2563 กับโจทย์ประจำเดือนกันยายน “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”

หน่วยบ่มเพาะวิส …