เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก IQA สู่ TQR

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021)

สำนักงานการวิจั …