เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้กำหนดสัมมนา เรื่อง “Tech Startup” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณ อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Founder ของ Startup ไทยนามว่า AIRPORTELS และคุณ ธีรวุฒิ จันทดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ NIKO’S LOGISTICS  ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและส่งเสริมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ความสำเร็จและแนวทางการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

วันที่ 4 มีนาคม …