เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ NCTIM 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ NCTIM 2018

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 (NCTIM 2018) ณ ห้องประชุม TM3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อหารือคณะกรรมการเครือข่าย NCTIM และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “The 4th National Conference on Technology and Innovation Management” ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกปี ในระหว่างช่วงเดือน มีนาคม และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มีกำหนดการจัดการประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://it.rmu.ac.th/nctim

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …