เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายส่งเสริมการใช้ “ไอซีที” เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา  ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และหน่วยงานผู้เข้าร่วมเครือข่าย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ “ไอซีที” เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของชุมชน  โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดกิจกรรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ไอซีที” ให้กับครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

ภาพ / ข่าว : พลวัฒน์ อัฐนาค / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …