เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ITRMU CHANNEL / เรื่องเล่าดิจิทัล eDLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

เรื่องเล่าดิจิทัล eDLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

เรื่องเล่าดิจิทัล “การประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์(FIT_PR TEAM)

ในวันที่ 26 สิง …